הרב יהודה גליק הרב יהודה גליק

  חזון הליב”ה

  המצב בהר הבית מהווה הפרה בוטה של זכויות אזרח בסיסיים ליהודים, והינו חמור במיוחד בגלל שיתוף הפעולה בעניין של רשויות ישראליות

  אתם יכולים להשפיע

  כאן, ידו של אברהם אבינו נעצרה לפני עקידתו של יצחק. המלך דוד רכש את המקום על מנת שיבנה כאן בית מקדש. בית המקדש הראשון נבנה כאן בשנת 957 לפנה"ס, ובית המקדש השני נבנה כאן בשנת 518 לפנה"ס.

   הליב"ה היא התארגנות של קבוצה פלורליסטית למען זכויות אדם ואזרח, ולמען מתן האפשרות לחופש דת בהר הבית ליהודים. 

   אנו מזמינים אתכם לעלות להר !

  למה לעלות להר הבית

  במשך כ-2000 שנות גלות, הביטוי היחיד לכמיהה שלנו להר הבית, המקום הקדוש לנו ביותר, היה רק בתפילה ממרחקים. כל-זאת עד שב-  7 ליוני 1967 צה"ל שחרר את הר הבית.

  היום גם לנו הזכות לעלות להר ! 

  העלייה להר הבית מהווה אמירה עמוקה אודות הקשר האישי ולאומי למקום הקדוש ביותר ליהדות. העלייה להר ממקמת אותך בשרשרת עולים מכובדים ביותר החל מימי בית ראשון

עמוד "בדעה צלולה" – עברית

 נושא קישור הסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסברים http://news.walla.co.il/?w=/4996/2705361   הסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסברים http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/12383   הסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסברים http://m.nrg.co.il/online/11/ART2/580/739.html?hp=11&cat=1104&loc=11   הסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסברים http://www.jpost.com/National-News/New-research-shows-1967-era-chief-rabbis-called-for-Israel-to-control-Temple-Mount-354344   הסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסברים http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/580/744.html  הסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסברים http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/580/813.html?hp=11&cat=1102&loc=10  הסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסברים http://www.inn.co.il/News/News.aspx/276889   הסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסבריםהסברים   הסברים   הסברים http://ph.yhb.org.il/06-11-11/

close window